Saturday, 4 May 2013

Tips Untuk SPM BM Rumusan - Kertas 2

Tips ini saya perolehi daripada guru tuition BM saya.Beliau adalah pemeriksa untuk kertas Bahasa Melayu. • Jawab soalan ini dulu kerana inilah lubuk markah.
   
 • Saya cadangkan 10 patah kata untuk pendahuluan, 70 kata untuk isi tersurat, 25 patah kata untuk isi tersirat dan 15 patah kata untuk kesimpulan. Rancang perenggan anda dengan teliti.
   
 • Untuk pendahuluan, sila semak kata-kata sinonim untuk faktor, kepentingan, kesan dan sebagainya. Apakah makna perkataan ini? Natijah, kekangan, kemaslahatan, manfaat, gejala, strategi, . Sila cari makna yang tepat daripada kamus dewan.
   
 • Mulakan isi tersurat dengan (rujuk soalan, katakanlah faktor) Salah satu faktor keracunan makanan ialah (isi pertama). Selain itu, (isi ke-2), Seterusnya, (isi ketiga), Seperkara lagi, (isi ke-4), malahan (isi ke-5). Di samping itu(isi ke-6) dan juga, (isi ketujuh). Ingat! Justeru bukan penanda wacana.
   
 • Kalau isi tersurat dah tulis 6, kira jumlah kata. Kalau baru 60, boleh tambah satu isi lagi. Kalau sudah 65 ke atas, semak semula kalau-kalau ada perkataan yang tak perlu untuk dibuang dan boleh tambah satu isi lagi. Kalau tidak, anda teruskan saja ke perenggan seterusnya iaitu menuliskan isi tersirat.
   
 • Mulakan isi tersirat dengan menuliskan kembali soalan untuk isi tersirat. Contohnya usaha-usaha untuk mengatasi keracunan makanan. Contoh: usaha-usaha untuk mengatasi keracunan makanan ialah (isi 1) dan (isi 2). Kalau belum cukup 25 patah kata, boleh tambah isi. Selain itu, (isi 3).
   
 • Kesimpulan hendaklah satu ayat sahaja yang terdiri daripada 2 unsur. Unsur pertama ialah cadangan anda iaitu apa/siapa yang patut melakukan sesuatu. Unsur kedua ialah mengapa cadangan itu patut dilaksanakan/kesan daripada cadangan itu. Contoh: Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk mengelakkan keracunan makanan (unsur pertama) agar keselamatan awam terjamin. (unsur kedua).
   
 • Kira balik jumlah perkataan dan kalau sudah berpuas hati, tuliskan jumlah perkataan yang benar di bawah rumusan anda.
   
 • Ingat, di samping itu dikira 2 perkataan. (di dan ke tidak dikira) Nama khas, walau panjang mana sekalipun dikira 1 perkataan dan kata ganda juga 1 perkataan.


- Jika tidak faham dengan ayat di atas atau ingin tahu lebih lanjut, bolehlah bertanya kepada saya.Mungkin saya boleh jawab berdasarkan apa yang guru saya telah beritahu.

- Jika ingin copy ayat di atas, highlight dahulu dan kemudiannya tekan CTRL+C pada tulisan yang berhighlight.

No comments:

 
copyright by Izah Assrin