Tuesday, 6 August 2013

SPM Chemistry – Tips and Predictions for Papers 1, 2 and 3

Paper 1

Form 4 Syllabus
Chapter 2  The Structure of the Atom
Chapter 3  Chemical Formulae and Equations
Chapter 6*  Electrochemistry
Chapter 7*  Acids and Bases
Chapter 8*  Salts
Chapter 9  Manufactured substances in Industry

Form 5 Syllabus
Chapter 1*  Rate of reaction
Chapter 2*  Carbon compounds
Chapter 3  Oxidation and Reduction
Chapter 4*  Thermochemistry
Chapter 5  Chemicals for Consumers

* Very Important Topic


Not important
Chapter 1 (F4) Introduction to Chemistry
Paper 2 

Form 4 Syllabus
Chapter 2*  The Structure of the Atom (SPM 2010 – Section A)
Chapter 3*  Chemical Formulae and Equations (SPM 2010 – Section A & B)
Chapter 4**  Periodic Table of Elements (SPM 2010 – Section A)
Chapter 5*  Chemical Bonds (SPM 2010 – Section A)
Chapter 6**  Electrochemistry (SPM 2010 – Section A & C)
Chapter 7    Acids and Bases (SPM 2010 – Section A)
Chapter 9**  Manufactured substances in Industry

Form 5 Syllabus
Chapter 1*  Rate of reaction (SPM 2010 – Section B)
Chapter 2   Carbon compounds (SPM 2010 – Section B)
Chapter 3**  Oxidation and Reduction
Chapter **4  Thermochemistry (SPM 2010 – Section C)
Chapter **5  Chemicals for consumers (SPM 2010 – Section B)

* Very Important Topics (every year)

Paper 3 
Form 4 Syllabus
Chapter 4  Periodic Table of Elements
Chapter 6** Electrochemistry (Frequency in SPM = 2)
Chapter 7  Acids and Bases (Frequency in SPM = 4)
Chapter 8  Salts
Chapter 9  Manufactured Substances in Industry (Frequency in SPM = 2)

Form 5 Syllabus
Chapter 1  Rate of Reaction (Frequency in SPM = 3)
Chapter 3** Oxidation and Reduction (Frequency in SPM = 4)
Chapter 4**  Thermochemistry (Frequency in SPM = 2)

Formula Menulis Karangan

Pendahuluan

I = Isu
K = Kesan isu
T = Tindakan umum untuk menangani isu
H = Hasil tindakan
H = Hubung kait dengan soalanIsi

T = Ayat Topik (terdiri daripada DUA Frasa)
F = Frasa 1
F = Frasa 2
P = Penegasan


Kesimpulan

R = Rumusan keseluruhan
C = Cadangan umum
A = Amaran peringatan yang bakal berlaku
H = Harapan penulis terhadap isu.Kelebihan penggunaan formula dalam aktiviti mengarang.

1. Karangan menjadi panjang dan memenuhi arahan soalan. (Biasanya 450 perkataan ke atas)
2. Murid tidak membuang masa memikirkan perkara yang hendak ditulis.
3. Hala tuju karangan jelas dan tidak terkeluar tajuk.
4. Perenggan yang seimbang dan sekata.
5. Komponen karangan lengkap - ada pendahuluan, perenggan isi yang jelas, dan kesimpulan.

Sumber : http://drghazali.blogspot.com

Contoh Ayat Gramatis Dalam Karangan BM SPM


Frasa Gramatis Dalam Karangan

PENGGUNAAN AYAT GRAMATIS DALAM KARANGAN
Di bawah disertakan beberapa frasa yang dianggap gramatis untuk digunakan dalam sesuatu karangan. Anda boleh memilih frasa-frasa tersebut dan menggunakannya dalam karangan anda sekiranya sesuai dengan karangan yang ditulis. Perlu diingat, penggunaan frasa gramatis mungkin tidak sesuai untuk sesetengah karangan atau sesetengah ayat yang cuba anda buat. Oleh itu, pemilihan frasa gramatis perlu diteliti dengan berhati-hati. Kita tidak mahu, hanya kerana mahukan ayat kelihatan gramatis, kesannya ayat yang digunakan tidak member erti langsung. Jadi berhati-hati ketika memilih dan menggunakan ftasa gramatis yang diberi.


Kumpulan frasa gramatis 1:

-kita perlu mengorak langkah
-kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini
-komitmen menyeluruh agensi yang terlibat
-kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu-
-Masalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik
-makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan
-mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu
-manifestasi kesanggupan bangsa
-manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa
-masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan
-masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi
-masalah sosial dan susila yang meruncing
-masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit
-masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan
-melangkah dengan seribu kekuatan
-melontarkan soalan yang cukup penting
-melupakan cita-cita yang lebih luhur
-membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu
-membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan
-membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah
-membetulkan ketidaktepatan fakta
-membimbing mereka memenuhi impian
-membina impian masa depan yang lebih gemilang
-membongkar kepincangan
-membuktikan sensitiviti, kepekaan dan keprihatinan mereka
-mempengaruhi minda generasi muda
-mempertahankan perasaan saling bersefahaman
-mempertingkat dan memperteguh kefahaman
-mempraktikkan elemen tolak ansur
-memudaratkan kesejahteraan rakyat
-menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung
-menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama
-menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak
-menampilkan wajah baru yang disulami tekad
-menangkis tuduhan yang tidak berasas
-mencapai tahap yang mencemaskan
-mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini
-mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya
-mendapat perhatian dan liputan media massa
-mendepani masa depan yang tidak menentu
-mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang
-mendukung kebenaran yang kita sepakati
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni
-mengambil langkah sederap
-menghirup udara hasil kemerdekaan
-mengikut acuan sendiri
-mengundang kontroversi
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-menjulang negara ke puncak jagat
-menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi
-menyambut gamitan menara impian
-menyebabkan imej negara tercalar
-menyediakan kursus dan latihan yang relevan
-menyembunyikan masalah utama masyarakat
-mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran
-mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan
-milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi
-muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat
-nilai keinsanan yang syumul
-nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat
-pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat
-pembentukan masyarakat sakinah
-pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini
-pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini
-perlu dibaja kembali
-perubahan yang diharap masih belum menjelma
-petanda kehancuran generasi
-pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis

Kumpulan frasa gramatis 2:

-mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang
-mendukung kebenaran yang kita sepakati
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni
-mengambil langkah sederap
-menghirup udara hasil kemerdekaan
-mengikut acuan sendiri
-mengundang kontroversi
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-menjulang negara ke puncak jagat
-menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi
-menyambut gamitan menara impian
-menyebabkan imej negara tercalar
-menyediakan kursus dan latihan yang relevan
-menyembunyikan masalah utama masyarakat
-mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran
-mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan
-milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi
-muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat
-nilai keinsanan yang syumul
-nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat
-pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat
-pembentukan masyarakat sakinah
-pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini
-pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini
-perlu dibaja kembali
-perubahan yang diharap masih belum menjelma
-petanda kehancuran generasi
-pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis
-kita perlu mengorak langkah
-kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini
-komitmen menyeluruh agensi yang terlibat
-kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu
-Masalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik
-makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan
-mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu
-manifestasi kesanggupan bangsa
-manusia bukanlah `haiwan robotik’ yang tidak mempunyai rasa dan jiwa
-masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan
-masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi
-masalah sosial dan susila yang meruncing
-masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit
-masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan
-melangkah dengan seribu kekuatan
-melontarkan soalan yang cukup penting
-melupakan cita-cita yang lebih luhur
-membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu
-membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan
-membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah
-membetulkan ketidaktepatan fakta
-membimbing mereka memenuhi impian
-membina impian masa depan yang lebih gemilang
-membongkar kepincangan
-membuktikan sensitiviti, kepekaan dan keprihatinan mereka
-mempengaruhi minda generasi muda
-mempertahankan perasaan saling bersefahaman
-mempertingkat dan memperteguh kefahaman
-mempraktikkan elemen tolak ansur
-memudaratkan kesejahteraan rakyat
-menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung
-menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama
-menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak
-menampilkan wajah baru yang disulami tekad
-menangkis tuduhan yang tidak berasas
-mencapai tahap yang mencemaskan
-mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini
-mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya
-mendapat perhatian dan liputan media massa
-mendepani masa depan yang tidak menentu

Kumpulan frasa gramatis 3:

-hidup di luar kemampuan
-mengundang pelbagai masalah/persoalan
-agensi penguat kuasa
-mencemarkan imej
-amalan tidak sihat
-berperanan lebih proaktif
-perhatian dan pemantauan
-budaya dan amalan harian
-menyuntik semangat
-wadah berkesan untuk mendidik
-menggembleng tenaga dan sumber
-pengisian jiwa dan minda
-menjadi benteng tenaga dalam memerangi
-platform
-pembentukan insan
-ketulusan dan keazaman
-petanda jelas
-meracuni masa dpn
-era globalisasi
-nadi kehidupan
-komunikasi bermakna
-secara holistik
-pendidikan dan pembangunan moral
-merangsang tenaga intelektual
-usaha membina tamadun bangsa
-merosakkn moral
-menempa kejayaan
-meningkatkan kesedaran masyarakat
-elemen
-relevan
-tuntutan pemodenan
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-instrumen perpaduan
-zaman muasir ini (sekarang)
-hamba teknologi

Saturday, 3 August 2013

Sensational TV Show


Hello,hello guys!Yeah..I know that I had left my blog abandoned for about 2 weeks.Well you can't blame me as I was busy with my tuition classes and homework.So now I want to take this opportunity to post about my favourite reality show and it was first in Asia!!This is it!The reality show that I'm talking about!Maybe some of you did watch it.It's an awesome show isn't it?I know there must be some people says that this show is boring.Of course it is boring for you,as you did not WATCH IT FROM THE FIRST EPISODE! *Pheww!Sorry!Kinda emotional here when they insulted my favourite show.*

Yesterday was the final episode of The Apprentice Asia.And I love the ending very much!Because the contestant that I aimed,he won!!Aaaaaaa!Yesss!!Ok guys,without wasting anymore time,let me introduce each of every contestants in The Apprentice Asia.And I will tell you one by one who was the first that were fired and which contestant that I supported.


TADAAA....!


Yeah.I know that they were hot and charismatic!So from here,I will arrange from the first that were fired until the winner of this first season.Here is their wicked quote too.

1) Hendy (Indonesia) : There are many formulas to success, but nothing will happen unless you take action.
2) Hanzo (Malaysia) : Money is my No. 1 value in life. No money no talk rings loud. Everything I do is for money and what money can do for me and my family.
3) Dussadee (Thailand) : My diverse background and experiences that I bring to the show will help me win. I’m surrounded by all types of people; I’m good at dealing with them and I’m good at organizing and planning.
4) Ningku (India) : People rarely intimidate me. Situations do.
5) Nik (Malaysia) : I’ve always been the organizer – be it an event, a party, assignment or even a simple outing, as I possess strong leadership skills.
6) Nash (Malaysia) : I like to win, actually I love winning. If I ever enter anything, I only want to be the best.
7) Celina (Philippine) : I’m a sore loser but I enjoy a good challenge. I pout and even get angry with myself. I grew up being used to winning, and getting what I want.
8) Dian (Indonesia) : I only dream about meeting successful people. If I am given the opportunity to work within an organization as well-oiled as Tony Fernandes’ team, I will cherish that.
9) Sam (India) : I believe a great leader is also a great follower but not vice versa.
10) Alexis (China) : I get promoted fast in every company I worked in. That speaks better than any award.
11) Andrea (Singapore) : I take a task more seriously when I realize there is a competitive element. I always examine what edge the winner had over me and make a mental note for the future.
12) Jonathan (Philippine) I am an extremely driven and passionate person. I always set my eyes on the prize, and as people would describe me - what Nate wants, Nate gets.

Yayy!!My prediction was right!I knew that Jonathan will win when only left him and Andrea.But I was sad too cause I'm expecting the Malaysian contestants at least could be the final four but no.Only Alexis,Sam,Jonathan and Andrea were left.At first I expected Alexis could defeat two of them but Tony burst my happiness when firing Alexis and Sam!Yeah I like Sam too.He may looks 'weak' but his idea was brilliant.He's a really humble man.


Want to know who is the host and the advisor?Check this out!1) The Host : Tan Sri Dr. Tony FernandesGroup Chief Executive Officer)
2) The Advisor I : Mark Lankester (Group Chief Executive Officer, Tune Hotels)
3) The Advisor II : Kathleen TanChief Executive Officer of Expedia Asia)

 
copyright by Izah Assrin